Pirkimo taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos registruojantis ir naudojantis interneto svetaine hunted.lt.

Svetainės Hunted.lt valdytojas yra MB Erdas (toliau - Pardavėjas). Night Pearl prekinis ženklas priklauso Zahori Trade s.r.o., o MB Erdas yra jų oficialus atstovas Pabaltijyje.

Bendros nuostatos

Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo, užsiregistravęs ir perkantis elektroninėje parduotuvėje hunted.lt., asmuo pateikiantis užsakymą elektroniniu paštu info@hunted.lt, telefonu 867023623, per partnerių elektronines parduotuves ar jų prekybos vietose (partnerių kontaktai pateikiamų kontaktų skiltyje). Taisyklės yra dokumentas, kuriame apibrėžiamos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios sąlygos. Pirkėjas yra atsakingas už susipažinimą su šiomis Taisyklėmis, ir tai patvirtina atlikdamas užsakymą vienu iš pasirinktų būdų.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudarytiems sandoriams. Pateikiant užsakymą Pirkėjas turi nurodyti prašomus savo Asmens duomenis tinkamam prekių užsakymo įvykdymui. Atlikus apmokėjimą, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.

Asmens duomenų apsauga

Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis elektroninėje parduotuvėje. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

Komunikacija

Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu. Pardavėjas visus klausimus ir pranešimus siunčia iš elektroninio pašto adreso: info@hunted.lt

Pardavėjo teisės ir pareigos

Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra pakeisti, sustabdyti ar atsisakyti kai kurių ar visų Interneto svetainės funkcijų, taip pat pakeisti elementų išdėstymą Interneto svetainėje be išankstinio įspėjimo apie pakeitimą.

Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu sustabdyti arba nutraukti hunted.lt elektroninės parduotuvės veikimą be išankstinio įspėjimo. Tokiu atveju, Pardavėjas užbaigs vykdyti visus priimtus ir patvirtintus užsakymus, o pateikti naujų užsakymų per hunted.lt elektroninės prekybos svetainę nebebus galima.

Pasikeitus paslaugų teikimo sąlygoms (pavyzdžiui, pasikeitus rinkos sąlygoms, teisės aktams ir pan.), hunted.lt turi teisę pakeisti paslaugų teikimo apimtį ir/ar būdą, taip pat sustabdyti ir/ar nutraukti jų teikimą.

Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju hunted.lt turi teisę manyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas.

Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai pasinaudoję Jūsų bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami el. parduotuvės paslaugomis.

Pirkėjo teisės ir pareigos

Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės hunted.lt duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti hunted.lt valdytoją elektroniniu paštu info@hunted.lt.

Pirkėjas privalo atsiimti ar priimti prekes paskirta data ir laiku.

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

Intelektinė nuosavybė

Sukurtas puslapis hunted.lt yra individualios intelektinės veiklos rezultatas ir yra saugomas autorių teisių ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų. Naudodamiesi Interneto tinklapiu Jūs pripažįstate, kad jo turinio nuosavybė priklauso jos valdytojui ir sutinkate nenaudoti svetainėje esančio turinio jokiais komerciniais tikslais.

Apmokėjimas ir pristatymas

Atsiskaitymas už prekes nuotoliniu būdu vyksta naudojantis PayPal ir Stripe mokėjimo sistemas, savarankiškus banko pavedimus ar grynųjų pinigų mokėjimus atsiimant vietoje. Užsakymas pradedamas vykdyti gavus Pirkėjo apmokėjimą už prekes, jei nesusitarta kitaip.

Prekių pristatymas Lietuvos teritorijoje vykdomas paštomatu ir Autobusų siuntomis, atsiimant vietoje ar pagal susitarimą. Pristatymo trukmė 1-3 darbo dienos, priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo. Jei prekės nėra sandėlyje, pristatymas užtrunka iki 7 d.d.

Suteikiama 36 mėnesių garantija.

Atšaukti užsakymą galima per 24h nuo užsakymo pateikimo.

Užsakymas laikomas pateiktu ir pradedamas vykdyti gavus Pirkėjo apmokėjimą, jei nesusitarta kitaip. Pateikdami užsakymą Jūs sudarote sutartį su oficialiu Night Pearl atstovu Pabaltijyje ir hunted.lt valdytoju MB Erdas.

Garantinis servisas

Įrengimams suteikiama 3 metų gamintojo garantija. Greitas garantinis servisas atliekamas Lietuvoje, arba siunčiams į gamyklą Čekijoje, esant rimtesniems gedimams.

Baigiamosios nuostatos

Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Nesutarimai, kylantys dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami pirmiausia derybų principu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šalys atleidžiamos nuo Taisyklių vykdymo, jei jų įvykdyti negali dėl nuo Šalių valios nepriklausančių aplinkybių: Gaisras, sprogimas, audra ir kitos stichinės nelaimės bei gamtos jėgos, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų; Aplinkybė, kurios sutarties Šalys negali kontroliuoti; Vyriausybės arba valdžios veiksmai, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų.

PIRKIMO TAISYKLĖS